Treball per projectes

Nou curs

Modalitat

100% Online

Certificació

Les edicions realitzades d'aquest curs han activat el perfil de MÈTODES

Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat.

Modalitat

60 hores. 6 setmanes

Propera Convocatòria

Propera edició desembre (edició del octubre i novembre completes)

Preu

105€. Descompte de 5€ directe pels antics alumnes

Més detalls

100,00 €

Més informació

Descripció

En aquest curs els docents aprendran a elaborar, revisar i validar propostes de projectes de treball mitjançant el coneixement l’anàlisi i experimentació de les seves particularitats pedagògiques, per tal de fer significatiu l’aprenentatge dels alumnes.

Com funciona el curs?   

Curs totalment online i interactiu, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es composa de sis mòduls i se'n obrirà un per setmana sense tancar-se l'anterior, d'aquesta manera tindràs a la teva disponibilitat tots els continguts que ja has vist per a que puguis repassar-los sempre que vulguis.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). Durant el curs, aniràs elaborant el teu propi projecte de treball. La tasca del tutor 2.0 serà la d’acompanyar-te durant el curs i fer-te participar als fòrums.

L'avaluació del curs es composa per la realització d'un mínim del 80% de les activitats proposades. L'alumne també haurà d'haver participat als fòrums obligatoris (resolent dues situacions d'aula a partir dels coneixements adquirits) i entregar el treball final amb un projecte elaborat amb la metodologia que haurà après durant el curs.

Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Elaborar propostes de projectes, mitjançant el coneixement, l’anàlisi i experimentació de les seves particularitats pedagògiques, per tal de fer significatiu l’aprenentatge dels alumnes.
 • Identificar les característiques de l’aprenentatge significatiu, a partir dels principis psicopedagògics i neurocientífics, per tal d’integrar-lo a la pràctica educativa mitjançant el treball per projectes.
 • Dissenyar i compartir una proposta de projecte d’aula, a partir de la seva programació didàctica, amb la finalitat de pensar i valorar les propostes més adequades per les finalitats educatives definides.
 • Definir un procés d’avaluació adequat a la metodologia de treball per projectes, mitjançant el coneixement de les eines d’avaluació disponible i l’anàlisi de les possibilitats de les activitats educatives plantejades, per tal de valorar els resultats de l’aplicació del treball per projectes.

Programa del curs

Mòdul 1. Els principis psicopedagògics de l'aprenentatge en el treball per projectes.

 • 1.1 Per què el treball per projectes?
 • 1.2 Què té el treball per projectes per fer significatiu l’aprenentatge?
 • 1.3 Quina metodologia implica? L’aprenentatge inductiu.

Mòdul 2. Les característiques del treball per projectes.

 • 2.1 Presentació de les característiques generals dels projectes.
 • 2.2 Estudi general d’un exemple de projecte. La seqüenciació d’un projecte.
 • 2.3 Valorem el treball per projectes!

Mòdul 3. La fase inicial en la programació de projectes.

 • 3.1 Presentació de la fase inicial en el treball per projectes. La fase inicial de la seqüència didàctica.
 • 3.2 Exemples d’activitats per a la fase inicial
 • 3.3 Fem una activitat inicial!

Mòdul 4. La fase inicial en la programació de projectes.

 • 4.1 Presentació de la fase de desenvolupament a en el treball per projectes. La fase de desenvolupament de la seqüència didàctica.
 • 4.2 Exemples d’activitats per a la fase de desenvolupament.
 • 4.3 Fem una activitat de desenvolupament!

Mòdul 5. La fase final en la programació de projectes.

 • 5.1 Presentació de la fase final en el treball per projectes.
 • 5.2 Exemples d’activitats per a la fase final.
 • 5.3 Fem una activitat final!

Mòdul 6. La planificació d’un projecte propi.

 • 6.1 Idees clau del treball per projectes.
 • 6.2 Pràctica: el meu projecte d’aula.
 • 6.3 Reflexió del treball realitzat.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar varis cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes.

Mode de pagament

Pagament mijançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación. Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar

Threesome