Eines d'avaluació: dianes, rúbriques i portafolis

Nou curs

Modalitat

100% Online

Certificació

Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat

Les anteriors edicions d'aquest curs han entrat en el perfil de Mètodes

Modalitat

60 hores. 6 setmanes

Propera Convocatòria

Edicions cada mes a partir de l'octubre

Selecciona-la al desplegable
Preu

105€. Descompte de 5€ pels antics alumnes

Més detalls

105,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Eines per avaluar les competències: dianes, rúbriques i portafolis

Descripció

Hem ampliat el curs "Eines per avaluar les competències: rúbriques i portafolis" amb una eina més: la Diana d'Avaluació. D'aquesta manera, convertim el curs de 40 en 60 hores. Totes les edicions anteriors d'aquest curs han entrat al perfil de Mètodes del Departament d'Ensenyament. Ampliant-lo amb aquesta eina, aconseguim que el curs activi directament el perfil (sempre i que l'usuari compleixi els requisits que demana el Departament per a l'activació d'un perfil)

L’ensenyament per competències ha comportat canvis no només en la forma d’ensenyar i d’aprendre (canvi metodològic), sinó també en la forma d’avaluar. Un dels grans canvis és la necessitat de disposar de noves eines que ens permetin avaluar el procés d’aprenentatge, i no només el resultat d’aquest. Aquesta és la raó de ser d’aquest curs: oferir al professorat tres eines d’avaluació de les competències que, a més a més de ser útils i pràctiques per als docents, també afavoreixen l’avaluació formadora de l’alumnat, on aquest esdevé el protagonista del seu propi aprenentatge.

En aquest curs, aprendrem a identificar i a utilitzar tres eines d'avaluació útils i pràctiques pel dia a dia a l'aula: la diana d'avaluació, la rúbrica i el portafoli digital.

Com funciona el curs?   

Curs totalment online i interactiu, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es composa de quatre mòduls repartits en sis setmanes, dels que disposaràs des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme. El primer mòdul posa en situació sobre l'avaluació i la diferència entre avaluació tradicional i avaluació competencial, i els tres mòduls següents tracten sobre cadascuna de les eines que es treballen en aquest curs.

La formació utilitza la tècnica d'Storytelling on, mitjançant la situació d'uns personatges, es genera un conflicte cognitiu que s'anirà resolent a mesura que anem treballant mitjançant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). Al finalitzar cadascun dels mòduls, l'alumne posarà a la pràctica els seus coneixements i durà a terme cada eina d'avaluació treballada.

La tasca del tutor 2.0 serà la d’acompanyar a l'alumant durant el curs i fer-lo participar als fòrums.

L'avaluació del curs es composa per la realització d'un mínim del 80% de les activitats proposades i la entrega d'una diana i d'una rúbrica insertada al portafoli que elaborareu amb les activitats proposades durant el curs.


Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Diferenciar entre l’avaluació “tradicional” i l’avaluació de competències, a partir de l’anàlisi de la seva finalitat educativa, per tal d’identificar les seves diferències.
 • Conèixer i utilitzar la diana com a mètode d'avaluació participatiu a l'aula, a partir de l'anlàlisi i de la modelació, per tal d'oferir un instrument que permeti l'avaluació de competències i amb la finalitzat de la seva construcció posterior.
 • Identificar les rúbriques com a instrument d’avaluació de competències a partir de l’anàlisi dels seus elements, amb la finalitat de facilitar la seva construcció posterior.
 • Elaborar rúbriques a partir d’un procés de modelatge, per tal d’oferir un instrument que permeti l’avaluació de competències.
 • Identificarem el portafoli com un instrument d’avaluació de competències a partir de l’anàlisi dels seus elements, amb la finalitat de facilitar la seva construcció posterior.

Programa del curs

Mòdul 1. L’avaluació de les competències

 •   1.1.    L’avaluació com a variable interdependent de les variables metodològiques
 •   1.2.    Avaluació “tradicional” Vs avaluació de competències
 •   1.3.    L’avaluació formadora

Mòdul 2. Les dianes com a eina d'avaluació

 •   2.1. El concepte de diana d'avaluació
 •   2.2. Els elements de les dianes i les seves característiques
 •   2.3. Elaboració de dianes d'avaluació


Mòdul 3. Les rúbriques com a eina d’avaluació de competències

 •   3.1. El concepte de rúbrica
 •   3.2. Tipus de rúbriques i els seus elements
 •   3.3. Elaboració de rúbriques


Mòdul 4. El portafoli com a eina per avaluar les competències

 •   4.1. El portafoli o dossier d’aprenentatges. Fonamentació de l’ús per a l’aprenentatge i l’avaluació
 •   4.2. Els components del portafoli i les seves característiques
 •   4.3. L’avaluació del portafoli

Certificació

Reconeixement de l'activitat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intensió és la de realitzar varis cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes.

Activació de perfils professionals:

Aquest curs és una ampliació de la formació "Eines per avaluar les competències: Rúbriques i portafolis", la qual, totes les seves edicions realitzades han entrat dins del perfil de Metodologies amb enfocament globalitzador.

Podeu visualitzar totes les activitats que activen perfils en aquest enllaç. Per a comprovar quines activitats entren als llistats, podeu buscar-les amb el codi d'institució 3246 o posant directament el nom de l'Associació.

Mode de pagament

Pagament mijançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación. Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar

Threesome