En aquest lloc utilitzem cookies per al bon funcionament. Si continues navegant acceptes l' ús de les cookies.

Ets expert en AICLE? Vine amb nosaltres!

Descripció del lloc de treball


La metodologia AICLE és una de les tendències més demandades en el sector eduacatiu, per aquest motiu, Doqua precisa de personal expert la formació didàctica de l'anglès per a mestres i professors de tot Catalunya.

Les formacions es realitzen a la tarda durant el període del curs escolar i es prioritzen les zones d'on és el formador.


Interessats/as enviar currículum a: quieroserformador@doqua.es especificant al tema del correu: Oferta de feina professor AICLE.Perfil de formadors Doqua


La tasca dels formadors de l'equip de Doqua serà la de preparar i impartir les sessions de formació programades i acordades en cada cas.

Les sessions de formació, es defineixen en funció de les necessitats del centre educatiu (tant en horari i nivell d'impartició) és necessari el següent perfil:
  • Titulació:
    • Magisteri o Màster de secundària (en el cas de professor de secundària), o Pedagogia, o Psicologia.
    • Nivell d'anglès C1 i certificació AICLE.
  • Disponibilitat per moure's al territori de la província o comunitat.
  • Poder facturar com a autònom/a.


Es valorarà:
  • Experiència prèvia en formació a formadors.
  • Experiència o preparació en altres temes educatius.
  • Experiència en metodologia AICLE.


Descripció de l'empresa Doqua

Per a una millora de l'educació, hem de tenir un professorat actualitzat, ben format i motivat. Amb aquest objectiu va néixer Doqua fa més de 10 anys. Ens dediquem a la formació del professorat, treballant les competències professionals i les personals: Programació, avaluació, metodologies, neurociència, educació emocional i més.


El nostre equip de formadors treballa sota unes característiques pedagògiques pròpies de les formacions que Doqua ofereix als seus clients. Per exemple, realitzant formacions a partir de dinàmiques, és a dir, realitzant activitats, oferint diversitat de recursos, fent que la sessió no es basi tota l'estona a la classe magistral; reforçant els missatges més importants; aportant material audiovisual de qualitat (que es pugui llegir, equilibrat en colors, directe i senzill, que no saturi al receptor, etc.).
english-teacher.png
Associació Doqua | G25705625 | info@doqua.es | 973 720 554 | 2018